GROTE MARKT GEDRAGSCODE

Gedragscode Grote Markt Den Haag

 

Om een veilige plek te creëren voor ons personeel én onze gasten vinden wij het belangrijk om ongewenste omgangsvormen op de Grote Markt tegen te gaan. Onder ongewenste omgangsvormen verstaan wij:

 

PESTEN Pesten is herhaald ongewenst negatief gedrag, waartegen iemand niet in staat is zich te verdedigen. Dit kan (een combinatie van) verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag zijn.

 

SEKSUELE INTIMIDATIE Seksuele intimidatie is elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander seksueel getint verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag die als ongewenst wordt ervaren.

 

 

DISCRIMI-NATIE Bij discriminatie is er sprake van ongelijke behandeling van personen: het achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van persoonlijke kenmerken zoals geslacht, huidskleur of religie.

 

 

AGRESSIE EN GEWELD Onder agressie en geweld worden alle verbale en fysieke handelingen verstaan waarbij een persoon wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen.

 

 

EIGEN CONSUMPTIE Het is niet toegestaan om zelf meegebracht eten en drinken te nuttigen in onze zaken en op ons terras. Ook is tijdens gebruik van onze faciliteiten consumptie verplicht, maar wel van één van onze zaken dus.
 

 

Bespreek een melding of klacht in eerste instantie direct met ons barpersoneel of met onze beveiliging. Wij nemen dan gepaste maatregelen.

Wil je achteraf een melding doen van ongewenst gedrag? Dit kan per e-mail via: info@gmdh.nl of telefonisch: 06 42 747 675. Wij zullen alle meldingen serieus en desgewenst anoniem in behandeling nemen.